OBAVEŠTENJE ODSEKA ZA BUDŽET I TREZOR OPŠTINE MALO CRNIĆE

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI OPŠTINE MALO CRNIĆE I SVE ZAINTERESOVANE STRANE DA SU NA SAJTU OPŠTINE U MENIJU ”BUDŽET” / NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2020/ JAVNA RASPRAVA, POSTAVLJENI SLEDEĆI DOKUMENTI I AKTA KOJA SU USVOJENA OD STRANE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE MALO CRNIĆE U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2020 GODINU.

  1. JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2020. GODINU
  2. PROGRAM JAVNE RASPRAVE
  3. UPITNIK ZA DOSTAVLJANJE INICIJATIVA, PREDLOGA, SUGESTIJA I KOMENTARA ZA IZMENU NACRTA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2020. GODINU

 

  1. NACRT ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2020. GODINU

 

  1. GRAĐANSKI VODIČ KROZ NACRT ODLUKE O BUDŽETU ZA 2020. GODINU

 

ODSEK ZA BUDŽET I TREZOR

OBAVEŠTENJE

2JAVNI POZIV