ОБАВЕШТЕЊЕ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ И ТРЕЗОР ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ДА СУ НА САЈТУ ОПШТИНЕ У МЕНИЈУ ”БУЏЕТ” / НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020/ ЈАВНА РАСПРАВА, ПОСТАВЉЕНИ СЛЕДЕЋИ ДОКУМЕНТИ И АКТА КОЈА СУ УСВОЈЕНА ОД СТРАНЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2020 ГОДИНУ.

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
  2. ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
  3. УПИТНИК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА, ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА ЗА ИЗМЕНУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

  1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

  1. ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ТРЕЗОР

OBAVEŠTENJE

2JAVNI POZIV