OBAVEŠTENJE – LEAP

U MENIJU ”ŽIVOTNA SREDINA” NALAZE SE OBAVEŠTENJA I ANKETA ZA ZAINTERESOVANU JAVNOST KOJA JE PRIPREMLJENA ZA POTREBE IZRADE  DOKUMENTA ”LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN OPŠTINE MALO CRNIĆE” – LEAP.

ODSEK ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU I INSPEKCIJSKE POSLOVE