ОБАВЕШТЕЊЕ – ЛЕАП

У МЕНИЈУ ”ЖИВОТНА СРЕДИНА” НАЛАЗЕ СЕ ОБАВЕШТЕЊА И АНКЕТА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНУ ЈАВНОСТ КОЈА ЈЕ ПРИПРЕМЉЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ  ДОКУМЕНТА ”ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ” – ЛЕАП.

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ