Листа за расподелу средстава за финансирање програма цркава иверских заједница по расписаном другом конкурсу у 2023.години