ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА СА ПРЕДЛОГОМ ВИСИНЕ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА, ПО СПРОВЕДЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2018. ГОДИНИ