КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦА У НАСЕЉУ КУЛА И СМОЉИНАЦ, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ