KONKURSNA DOKUMENTACIJA – PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA JN br. 65/2019 – IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA INVESTICIONOM ODRŽAVANJU SPORTSKE INFRASTRUKTURE U NASELJU KRAVLJI DO (NABAVKA I MONTAŽA ARMATURE)