KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI JN BR. 13-2018 VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE