KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – VRŠENJE STRUČNOG NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE