КОНАЧНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА – ГРАЂАНА ЗА УГРАДЊУ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА