Комунална област

[su_spoiler title=”Водовод” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Водовод”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

В1-снабдевање водом

В2-водовод одржавање

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Канализација” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Канализација”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

1- Zastita kanalizacije(za komunalno preduzece)

2- Zastita kanalizacije(za investitora)

3- Zastita kanalizacije(za izvodjaca radova)

4- Zastita kanalizacije(za korisnika povrsine javne namene)

5- Zastita kanalizacije( za lica koja ispustaju opasne i stetne materije)

6- Odrzavanje i kontinuitet(komunalno preduzece)

7- Odrzavanje kanalizacije (zabrane – za druga lica)

8- Prikljucenje (za investitora novoizgradjene mreze)

9- Prikljucenje (za komunalno preduzece)

10- Prikljucenje (investitor-vlasnik-korisnik-izvodjac)

11- Septicke jame (korisnik)

12- Septicke jame (preduzece)

13- Obaveze (komunalno preduzece)

14- Obaveze (korisnik)

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Управљање комуналним отпадом” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Управљање комуналним отпадом”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

1. Održavanje čistoće-Kontinuitet pružanja usluge

2 Održavanje čistoće–Sakupljanje i transport komunalnog otpada

3. Održavanje čistoće-čišćenje i pranje javnih površina

4. Održavanje čistoće-Iznošenje kućnog smeća-obaveze korisnika

5. Održavanje čistoće-Zaštita

6. Održavanje čistoće-Čišćenje javnih površina-korisnik

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Градски и приградски превоз путника” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Градски и приградски превоз путника”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

KL-javni-gradski-prevoz-

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Управљање гробљима, сахрањивање и погребне услуге” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Управљање гробљима, сахрањивање и погребне услуге”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

1 Uredjenje i odrzavanje grobalja, obaveze vrsioca komunalne delatnosti

2 Sahranjivanje, obaveze vrsioca komunalne delatnosti

3 Izvodjenje zanatskih radova, obaveze izvodjaca radova

4 Odrzavanje grobnih mesta, obaveze korisnika

5. Zastita groblja

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Јавна паркиралишта” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Јавна паркиралишта”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

1. Odrzavanje javnih parkiralista, obaveze komunalnog preduzeca

2. Koriscenje javnih parkiralista, obaveze korisnika

3. Zastita javnih parkiralista, obaveze korisnika

4. uklanjanje vozila, obaveze komunalnog preduzeca

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Јавно осветљење” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Јавно осветљење”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

1. odrzavanje javne rasvete, obaveze upravljača – Copy

2. odrzavanje javne rasvete, -zabrane

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Пијаце” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Пијаце”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

1 Uredjenje pijace, obaveze vrsioca komunalne delatnosti

2 Odrzavanje pijace, obaveze vrsioca komunalne delatnosti

3 Koriscenje pijace, obaveze vrsioca komunalne delatnosti

4 Koriscenje i odrzavanje pijace, obaveze korisnika

5 Zastita pijace

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Путеви” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Путеви”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

KL br.1-zaštita ulica i puteva,za upravljača

KL br2-zaštita ilica i puteva, pravo službenosti

KL br.3-zaštita ulica i puteva,prava korisnika

KL br. 4-zaštita ulica i puteva, zabrane

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Комунални ред” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Комунални ред”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

1. površine javne namene

2. komunalno uredjenje

3.spoljni izgled zgrada

4.raskopavanje povrsina javne namene

5.1.Kontrola postavlјanja objekata i uređaja i izvođenje kulturnog ili artističkog programa na površinama javne namene ili površinama u javnom korišćenju

5.1.1._Basta_ugostiteljskog_objekta_KL_

5.1.2reklamne oznake

6. uklanjanje snega i leda

7.poklopci ulicnih otvora

8. Kontrola vršenja prodaje i obavlјanja delatnosti

9. gradjevinski radovi na povrsinama javne namene, obaveze investitora

10.odrzavanje cistoce na povrsinama javne namene, obaveze vrsioca komunalne delatnosti

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Зелене површине” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Зелене површине”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

1. drzavanjе javnih zelenih povrsina, obaveze vrsioca komunalne delatnosti

2. zastita javnih zelenih povrsina

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Димничарске услуге” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Димничарске услуге”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

1. Dimničarske usluge Vršilac komunalne usluge

2. Dimničarske usluge Korisnik usluge

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Делатност зоохигијене” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Делатност зоохигијене”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

1 Ptihvatiliste za pse i macke

2 Drzanje pasa i macaka, obaveze vlasnika

3 Drzanje kunica, obaveze vlasnika

4 Drzanje kopitara,papkara i nojeva na podrucju seoskih mesnih zajednica, obaveze vlasnika

5 Drzanje golubova, obaveze vlasnika

6 Drzanje pernate zivine, obaveze vlasnika

7 Drzanje pcela stacionarno, obaveze vlasnika

8 Drzanje pcela, boravak na pašia, obaveze vlasnika

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Кућни ред” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Кућни ред”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

KL 1 Odrzavanje kucnog reda u zgradi, obaveze Skupstine zgrade

KL 2 Odrzavanje kucnog reda u zgradi, obaveze stanara zgrade

KL 3 izvodjenje grdjevinskih radova u zgradi, obaveze izvodjaca radova

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Радно време” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Радно време”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

1 ugostiteljskihobjekti, obaveze vlasnika

2 trgovine, zanatski i drugi usluzni objekti, obaveze vlasnika

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Трговина” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Трговина”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

Kontrolna lista za obavlјanje trgovine na malo

TRG KL 1 – Trgovina na malo van prodajnog objekta

TRG KL 2 – Trgovina na malo ličnim nuđenjem

[/su_list]

[/su_spoiler]