Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радногместа у Општинској управи општине Мало Црниће