Инспекција

Извештаји о раду инспекција за 2022 годину


План туристичке инспекције за 2023

Предлог плана рада комуналносаобрацајног инспектора за 2023

ГОДИШЊИ ПЛАН ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОР ЗА 2023

План инспекције за заштиту животне средине за 2023.годину

План пореске инспекције за 2023


Комунално – саобраћајна инспекција

Plan rada komunalno saobraćajnog inspektora za 2022

План инспекцијског надзора

Извештај о раду инспекције

Контролне листе


Грађевинска инспекција

План инспекцијског надзора

Извештај о раду инспекције

Контролне листе


Грађевинска инспекција

План инспекцијског надзора

Извештај о раду инспекције

Контролне листе


Пореска инспекција

План инспекцијског надзора

Извештај о раду инспекције

Контролне листе


Инспекција за заштиту животне средине

План инспекцијског надзора

Извештај о раду инспекције

Контролне листе


Туристичка инспекција

План инспекцијског надзора

Извештај о раду инспекције

Извештај о раду туристичке инспекције за 2021

Извешта ј о раду туристичке инспекције за 2020.годину

Izveštaj o radu 2019 TURISTIČKA INSPEKCIJA

Контролне листе