ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2022. ГОДИНИ