ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022-2024.ГОДИНУ