ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ И УТРОШКУ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКАТ “СЕКУНДАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА У НАСЕЉУ КУЛА, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ”