ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ