Izbori za članove Saveta Mesnih zajednica 2021

REŠENJA O  PROGLAŠENJU  IZBORNIH  REZULTATA  ZA  IZBOR  ČLANOVA  SAVETA MESNIH  ZAJEDNICA NA IZBORIMA ZA SAVETE MESNIH ZAJEDNICA SPROVEDENIH 27. 06. 2021. GODINE

1.ALJUDOVO-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

2.BATUŠA-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

3.BOŽEVAC-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

4.VELIKO SELO-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

5.VELIKO CRNIĆE-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

6.VRBNICA-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

7.ZABREGA-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

8.KALIŠTE-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

9.KOBILJE-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

10.KRAVLJI DO-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

11.KULA-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

12.MALO GRADIŠTE-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

13.MALO CRNIĆE-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

14.SALAKOVAC-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

15.SMOLJINAC-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

16.TOPONICA-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

17.CRLJENAC-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

18.ŠAPINE-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

19.ŠLJIVOVAC-REŠENJE O PROGLAŠENJU IZBORNIH REZULTATA

O B A V E Š T E NJ E

Dana 22. 06. 2021. godine, sa početkom u 8,00 časova, u Štampariji „SR Stojadinović“, Petrovac na Mlavi, ulica Srpskih vladara  broj 180, izvršiće se štampanje glasačkog materijala, za sprovođenje izbora za članove saveta mesnih zajednica na teritoriji opštine Malo Crniće, raspisanih za 27. jun 2021. godine, te se obaveštavaju zainteresovani kandidati za članove saveta mesne zajednice, da mogu da prisustvuju štampanju i preuzimanju glasačkog materijala u navedenoj štampariji.

 

IZBORNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE

SAVETA MESNIH ZAJEDNICA

ZAPISNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE NA UTVRĐIVANJU REZULTATA 2021.GODINE

1 BOŽEVAC SNS RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

2 VRBNICA SNS RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

3 SPS MALO CRNIĆE RESENJE PROGLAŠENJE 5 KANDIDATURE

3 ZABREGA SNS RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

4 KOBILJE SNS 4 RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

4 SPS MALO GRADIŠTE 4 KANDIDATURE

5 KOBILJE Zaključak utvr.nedost 1 kandidat

5 RESENJE O ODREDJIVANJU IZBORNIH JEDINICA

5 SNS BATUŠA REŠENJE PROGLAŠENJE

6 KULA SNS RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

6 SPS VELIKO CRNIĆE RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

7 MALO GRADIŠTE SNS RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

7 SPS KRAVLJI DO – REŠ.PROGL. 2 KANDIDATURE

8 SPS BOŽEVAC RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

8 ŠLJIVOVAC SNS 3 RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

9 SPS SALAKOVAC RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

9 ŠLJIVOVAC – Zaključak utvrdj.nedost 2 kand.

10 KRAVLJI DO S.S.GRADJANIN- RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

10 SNS ŠAPINE RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

11 Odluka o izmenama i dopunama numeričkog prikaza

11 SMOLJINAC SNS RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

11 SNS REŠENJE ISPUNJENJE USLOVA IK I BO

12 REŠENJE PROGL.KANDID. ZORAN PAVLOVIĆ

12 SALAKOVAC SNS RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

13 BOŽEVAC DRAGAN.IVKOVIĆ RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

13 VELIKO SELO SNS RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

14 BOŽEVAC SREĆKO STEPIĆ GRAĐANIN RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

14 KOBILJE SNS RESENJE PROGLAŠENJE 1 KANDIDATURE

15 BOŽEVAC MLAĐAN STOJADINOVIĆ BAS GRAĐANIN RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

15 ŠLJIVOVAC SNS RESENJE PROGL. 2 KANDIDATURE

16 BOŽEVAC ŽELJKO GLIGORIĆ GRAĐANIN RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

16 KRAVLJI DO SNS RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

17 BOŽEVAC ALEKSANDAR ILIĆ GRAĐANIN RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

17 TOPONICA SNS RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

18 ALJUDOVO SNS RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

18 BOŽEVAC SAŠA JOVANOVIĆ GRAĐANIN RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

19 BOŽEVAC ŽIVORAD ŽIVOJINOVIĆ REŠEWE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

19 VELIKO CRNIĆE SNS RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

20 CRLJENAC SNS RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

20 SPS SMOLJINAC RESENJE PROGL.1 KANDIDATURE

21 MALO CRNIĆE SNS 4 RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

21 SMOLJINAC DRAGAN DINIĆ- RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

22 KRAVLJI DO VLATKO PERIĆ- RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

22 MALO CRNIĆE – Zaključak utvrdj.ned.1 kandidat

23 SALAKOVAC DEJAN VELJKOVIĆ- RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

23 SMOLJINAC G.R GRADJANIN- RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

24 CRLJENAC MARKO ILIĆ- RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

24 KALIŠTE SNS RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

25 MALO CRNIĆE SNS RESENJE PROGL. 1 KAND

25 SALAKOVAC SLAVICA KITANOVIĆ- RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

26 SALAKOVAC ALEKSANDAR MIJATOVIĆ- RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

26 SPS ŠLJIVOVAC RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

27 SALAKOVAC NENAD PAUNOVIĆ – RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

27 SPS TOPONICA RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

28 Salakovac Zaključak utvr.nedost 1 DANIJEL PAVLOVIĆ

29 SALAKOVAC RADIŠA STOJANOVIĆ – RESENJE PROGLAŠENJE KANDIDATURE

30 SPS REŠENJE ISPUNJENJE USLOVA IK I BO

31 REŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MESTA

O B A V E Š T E NJ E

UKOLIKO IMATE PROBLEMA SA PREUZIMANJEM DOKUMENATA, OBRATITE SE NA MEJL ADRESU: izborimz2021@opstinamalocrnice.rs  

NUMERIČKI PRIKAZ – 1

Odluka o utvrdjivanju numeričkog prikaza

Odluka o odredjivanju štamparije

Odluka o odredjivanju boje glasačkih listića

IZBORNA KOMISIJA

POSLOVNIK O RADU IK

ODLUKA-OBRAZOVANJE GRUPE GRAĐANA

UPUTSTVO ZA SPROVODJENJE IZBORA U MZ 2021

Odluka o raspisivanju izbora za članove saveta mz

ODLUKA O PROPISIVANJU OBRAZACA ZA SPROVODJENJE IZBORNIH RADNJI OSO-1 DO OSO-7

Obrazac-MZ-1-Kandidatura-za-clana-saveta-MZ

Obrazac-MZ-2-Spisak-biraca

Obrazac MZ 3 IZJAVA O PRIHVATANJU KANDIDATURE

Obrazac MZ 4 – OVLAŠĆENJE DA SE PODNESE KANDIDATURA

Obrazac – MZ 5 LISTA KANDIDATA ZA CLANOVE SAVETA MZ

Obrazac MZ-6.OVLAŠĆENJE ZA PODNOŠENJE IZBORNE LISTE

Odluka o sredstvima za sprovodjenje izbora

ODLUKA O POKRETANJU POST.JAVNE NABAVKE

ODLUKA O UTVRDJIVANJU RAZLOGA

Rokovnik – izbori za MZ 2021