ЗАХТЕВ ЈКП „ЧИСТОЋА“ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ИЗНОСА ТАКСЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОМЕРА