ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ