ZAPISNIK SA SEDME SEDNICE KOMISIJE ZA IZBOR ČLANOVA TELA ZA PRAĆENJE PRIMENE LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA OPŠTINE MALO CRNIĆE