Енергетска ефикасност

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мало Црниће за 2023. годину.

РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ЧЕТВРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЛИСТЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРОДУЖЕТАК РОКА ЗА ПРИЈАВЕ


ТРЕЋА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЛИСТЕ

РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА


ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ЛИСТЕ

РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА


Обавештење о продужетку рока за достављање пријава – 27.12.2023.


РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА РАНГ ЛИСТЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ГРАЂАНЕ

ПРИЛОГ 1- Пријавни образац

ПРИЛОГ 2 – Информација о потребној техничкој документацији

ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА


Програм енергетске санацијепородичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ који спроводи општина Мало Црниће

Листа директних корисника (привредних субјеката)за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мало Црниће документ пдф.

Решење о испуњености услова за избор директних корисника (привредних субјеката) за спровођење мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мало Црниће документ пдф.

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске
санације  породичних кућа и станова на територији општине Мало Црниће

Питања или примедбе на активности и процедуре током реализације пројекта
„Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ могу се поставити
попуњавањем жалбеног формулара који се шаље на мејл адресу локалног
информационог центра energetika@opstinamalocrnice.rs

Контакт телефон: 012/7160-837
Мејл: energetika@opstinamalocrnice.rs


Јавни позив за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергијена породичним кућама на територији општине Мало Црниће за 2023. годину

I-Прилог-1-Prijavni-obrazac-1

II-Прилог-2

III-Прилог-3

IV-Прилог-4-Општи-услови-и-брошура

V-Прилог-5-брошура за домаћинства

VI-Прилог-6-копија-рачуна-са-обелезеном-одобреном-снагом

VII-Прилог-7-Модел-уговора-о-потпуном-снабдевању-са-нето-мерењем-1

VIII-Прилог-8-Изјава-ЈЛК-за-преузимање-информација-од-вазности-за-Јавни-позив-3-21

IX-Прилог-9-Сагласност

ЈАВНИ-ПОЗИВ-1

КОНАЧНА ЛИСТА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ И ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВАЈавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела и унапређење термотехничког система на територији општине Мало Црниће у 2023.години

[su_spoiler title=”Jавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Мало Црниће за 2022. годину” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Jавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Мало Црниће за 2022. годину” open=”no” style=”fancy” icon=”folder-1″ anchor=” “]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Мало Црниће за 2022. годину” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији општине Мало Црниће за 2022. годину“]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

Прелиминарна листа крајњих корисника -грађана за суфинансирање уградње соларних панела

OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA

JAVNI KONKURS

pravilnik o raspodeli sredstava_JLS _solarni paneli

PRILOG 1 – PRIJAVNI OBRAZAC

PRILOG 2 – LISTA FIRMI

PRILOG 3 – KRITERIJUMI ZA IZBOR PROJEKATA

PRILOG 4 – OPŠTI USLOVI I BROŠURA PRILOG

PRILOG 5 – BROŠURA ZA DOMAĆINSTVO

PRILOG 6 – KOPIJA RAČUNA SA OBELEŽENOM ODOBRENOM SNAGOM

PRILOG 7 – MODEL UGOVORA O POTPUNOM SNABDEVANJU SA NETO MERENJEM

PRILOG 8 – IZJAVA JLS ZA PREUZIMANJA INFORMACIJA OD VAŽNOSTI ZA JAVNI POZIV

PRILOG 9 – IZJAVA O SAGLASNOSTI

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Maло Црниће” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Maло Црниће”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Мало Црниће” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Мало Црниће”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Прелиминарна листа и решење комисије” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Прелиминарна листа и решење комисије”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Одлука о избору привредних субјеката” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Одлука о избору привредних субјеката”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Правилници” style=”fancy” icon=”folder-2″ anchor=”Правилници”]

[su_list icon=”icon: file-pdf-o”]

[/su_list]

[/su_spoiler]