Енергетска ефикасност

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела и унапређење термотехничког система на територији општине Мало Црниће у 2023.години

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Мало Црниће
Одлука о избору привредних субјеката