ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 15-2018 – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА „ВРАЊЕВАЦ“ У НАСЕЉУ КУЛА