Достављање писмене понуде за набавку стручних услуга за потребе Општинске управе