ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.10.2022.-31.10.2022. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 8-20 ЧАСОВА

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ, ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ МОГУ ДА СЕ ОБРАТЕ НА СЛЕДЕЋЕ ТЕЛЕФОНЕ:

065/280-0006 -ПРЕДСЕДНИК ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

065/280-0009 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

063/890-0041 ИНСТРУКТОР ЗА НАСЕЉА САЛАКОВАЦ, СМОЉИНАЦ И МАЛО ГРАДИШТЕ

063/761-0101 ИНСТРУКТОР ЗА НАСЕЉА КУЛА, ЦРЉЕНАЦ, КАЛИШТЕ, ВРБНИЦА  И ВЕЛИКО СЕЛО

063/172-8348 ИНСТРУКТОР ЗА НАСЕЉА ТОПОНИЦА, МАЛО ЦРНИЋЕ, ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ, ШЉИВОВАЦ, ШАПИНЕ И КРАВЉИ ДО

069/196-7314 ИНСТРУКТОР ЗА НАСЕЉА БОЖЕВАЦ, БАТУША, ЗАБРЕГА, АЉУДОВО,КОБИЉЕ