ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ