ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2021. ГОДИНИ