GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH KONKURSA ZA RASPODELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA IZ BUDŽETA OPŠTINE MALO CRNIĆE U 2020. GODINI