Почетна

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И СВЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ДА СУ НА САЈТУ ОПШТИНЕ У МЕНИЈУ
БУЏЕТ/JAВНА РАСПРАВА НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ
ПОСТАВЉЕНИ СЛЕДЕЋИ ДОКУМЕНТИ И АКТА КОЈА СУ УСВОЈЕНА ОД
СТРАНЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПОСТУПКУ
ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2023 ГОДИНУ.

 1. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О
  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
 2. ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
 3. УПИТНИК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА, ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И
  КОМЕНТАРА ЗА ИЗМЕНУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО
  ЦРНИЋЕ ЗА 2023. ГОДИНУ-
 4. НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2023. ГОДИНУ
 5. ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ТРЕЗОР

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Обавештење o продужетку рока

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА  РАСПИСАЛА ЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ.

ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ ПО ОВОМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ, ПОДНОСИ СЕ ОД 14. ОКТОБРА ДО 14. НОВЕМБРА 2022. ГОДИНЕ, ЗАКЉУЧНО,  НЕПОСРЕДНО ПРЕКО ПИСАРНИЦЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА УПРАВЕ У БЕОГРАДУ, УЛИЦА НЕМАЊИНА БРОЈ 22-26, ИЛИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА, БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 84, 11000 БЕОГРАД.

ЈАВНИ ПОЗИВ НАРОЧИТО САДРЖИ НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, ИЗНОС РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА ЗА РАСПИСАНИ ПОЗИВ, ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА, ОБАВЕЗНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ДРУГЕ ПОДАТКЕ ВЕЗАНЕ ЗА ТАЈ ЈАВНИ ПОЗИВ. ТЕКСТ ЈАВНОГ КОНКУРСА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ НА HTTP://UAP.GOV.RS/WP-CONTENT/UPLOADS/2022/08/JAVNI-POZIV-SUNCOKRET-06102022.PDF

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.10.2022.-31.10.2022. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 8-20 ЧАСОВА

ЗА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ, ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ МОГУ ДА СЕ ОБРАТЕ НА СЛЕДЕЋЕ ТЕЛЕФОНЕ:

065/280-0006 -ПРЕДСЕДНИК ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

065/280-0009 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

063/890-0041 ИНСТРУКТОР ЗА НАСЕЉА САЛАКОВАЦ, СМОЉИНАЦ И МАЛО ГРАДИШТЕ

063/761-0101 ИНСТРУКТОР ЗА НАСЕЉА КУЛА, ЦРЉЕНАЦ, КАЛИШТЕ, ВРБНИЦА  И ВЕЛИКО СЕЛО

063/172-8348 ИНСТРУКТОР ЗА НАСЕЉА ТОПОНИЦА, МАЛО ЦРНИЋЕ, ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ, ШЉИВОВАЦ, ШАПИНЕ И КРАВЉИ ДО

069/196-7314 ИНСТРУКТОР ЗА НАСЕЉА БОЖЕВАЦ, БАТУША, ЗАБРЕГА, АЉУДОВО,КОБИЉЕ

OБАВЕШТЕЊЕ

О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНХ КУЋА И СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2022. ГОДИНУ–БРОЈ 06-53/2022-04 ОД 05.09.2022.ГОДИНЕ КОЈИ ЈЕ  ОБЈАВЉЕН НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ДАНА 06.09.2022. ГОДИНЕ.

 OБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ  ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ (ЗАМЕНА СПОЉНИХ ПРОЗОРА И ВРАТА, НАБАВКА КОТЛОВА, ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА) ДА СЕ ПРОДУЖАВА РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ПО ОВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ  ДО 10.ОКТОБРА 2022. ГОДИНЕ.

 

У МАЛОМ ЦРНИЋУ, 30.09.2022.ГОДИНЕ

КОМИСИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Обавештење o продужетку рока