Važno

Shodno članu 34. Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 26/01, 45/02, 80/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 i 47/13 ).

dužni ste da do 31. marta 2014. godine

podnesete poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu.

You may also like...