Odbornici 2012 – 2016

Br

Prezime i ime

Mesto

Stranka – partija

1  Mladenović Marjan Aljudovo Demokratska stranka
2  Gajić Zlatan Batuša Demokratska stranka
3  Radovanović Branislav Vrbnica Demokratska stranka
4  Esidol Perić Kalište Demokratska stranka
5  Ivković Vesna Smoljinac Demokratska stranka
6  Milanović Veselin Šapine Demokratska stranka
7  Ivić Dobrica Kravlji Do Demokratska stranka
8  Živković Petar Toponica Socijalistička partija Srbije –Jedinstvena Srbija
9  Jovanović Slavica Smoljinac Socijalistička partija Srbije –Jedinstvena Srbija
10  Obradović Zoran Veliko Selo Socijalistička partija Srbije –Jedinstvena Srbija
11  Ilić Jordan Boževac Socijalistička partija Srbije –Jedinstvena Srbija
12  Nikodijević Slađana Salakovac Socijalistička partija Srbije –Jedinstvena Srbija
13  Jović Toplica Kula Socijalistička partija Srbije –Jedinstvena Srbija
14  Antonijević Mališa Kobilje Srpska napredna stranka
15  Ivković Siniša Malo Crniće Srpska napredna stranka
16  Stević Goranka Crljenac Srpska napredna stranka
17  Surdulović  Daniel Kula Srpska napredna stranka
18  Nikolić Dobrica Toponica Srpska napredna stranka
19  Đorđević Miroljub Malo Crniće Ujedinjeni regioni Srbije
20  Lazić  Dušica Vrbnica Ujedinjeni regioni Srbije
21  Antonijević Vujić Sašica Crljenac Ujedinjeni regioni Srbije
22  Stević  Saša Smoljinac Unija za poljoprivredu i preduzetništvo opštine Malo Crniće
23  Mihajlović Danica Malo Crniće Unija za poljoprivredu i preduzetništvo opštine Malo Crniće
24  Ilić Vladan Šapine Unija za poljoprivredu i preduzetništvo opštine Malo Crniće
25  Veroslav Antić Šapine Nova Srbija – Pokret socijalista
26  Stanisavljević Dragiša Šapine Nova Srbija – Pokret socijalista
27  Stojimirović  Manuela Malo Crniće Nova Srbija – Pokret socijalista
28  Urošević Bojan Veliko Crniće Demokratska stranka Srbije
29  Janković Siniša Šljivovac Demokratska stranka Srbije