Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ УНФОРМИСАЊА У 2016