POZIV za Dostavljanje pismenih ponuda za javnu nabavku male vrednosti – usluga JN br. 1/2018 PARTIJA br. 7 „Izrada projekata azila za pse i mačke“