POZIV za Dostavljanje pismenih ponuda za javnu nabavku male vrednosti – usluga JN br. 1/2018 PARTIJA br. 5 „Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade opštinske uprave Malo Crniće “