POZIV za Dostavljanje pismenih ponuda za javnu nabavku male vrednosti – dobara JN br. 7/2018 „Nabavka dobara – kante za smeće“