ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 17/2019 – РАДОВИ НА НЕКАТЕГОРИСАНОМ ПУТУ БОЖЕВАЦ – КОБИЉЕ – АТАРСКИ ПУТ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – БОЖЕВАЦ-КОБИЉЕ АТАРСКИ ПУТ ПОЗИВ – БОЖЕВАЦ-КОБИЉЕ АТАРСКИ ПУТ

0 comments

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019.ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ – ЦРКВЕ 2019 ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ – ЦРКВЕ 2019

0 comments

ОДЛУКА О ИЗБОРУ КОРИСНИКА СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА НАМЕЊЕНИХ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА СА ЛИСТОМ КОРИСНИКА РАНГИРАНИХ ПРЕМА РЕДУ ПРВЕНСТВА НА ОСНОВУ ИСПУЊЕНИХ УСЛОВА И БРОЈА БОДОВА И ИЗБОРУ ДОМАЋИНА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

МАЛО ЦРНИЋЕ ОДЛУКА ИЗБЕГЛИЦЕ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 15/2019 – ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ (ЛЕАП) ЗА ПЕРИОД ОД 2020-2025. ГОДИНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗРАДА ЛЕАП-А 2020-2025 ПОЗИВ – ИЗРАДА ЛЕАП-А 2020-2025

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ЈН БР. 14/2019 – УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА ПОЗИВ – СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА

0 comments

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ НА КОРИШЋЕЊЕ 6 СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА НАМЕЊЕНИХ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Оbavestenje o odluci SSZU – Malo Crnice

0 comments

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

JAVNI OGLAS – PRAVOBRANILAC APRIL 2019

0 comments

СПИСАК ОДБОРНИКА И ПРЕДСЕДНИКА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

SPISAK ODBORNIKA SO MALO CRNIĆE SPISAK PREDSEDNIKA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU OPŠTINE MALO CRNIĆE

0 comments

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА РЕДОВНО ТАКМИЧЕЊЕ И ТУРНИРА У МАЛОМ ФУДБАЛУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У 2019. ГОДИНИ

0 comments

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2019. ГОДИНИ ОБРАЗАЦ-1-предлог програма 2019. ОБРАЗАЦ-2- БУЏЕТ ПРОЈЕКТА_2019. ПРИЛОГ- 2 И ПРИЛОГ-3 2019

0 comments