ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РAДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА ЗГРАДЕ АРХИВЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА ЗГРАДЕ АРХИВЕ ПОЗИВ – РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА ЗГРАДЕ АРХИВЕ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РAДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ МЛИНА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ МЛИНА ПОЗИВ – РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ МЛИНА

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – „КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – „НАБАВКА НОВОГ ТРАКТОРА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАБАВКА ТРАКТОРА ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАБАВКА ТРАКТОРА

0 comments

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС КУД 2019

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЛОКАЛНОГ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТA БОЖЕВАЦ – КОБИЉЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – РАДОВИ ПУТ БОЖЕВАЦ – КОБИЉЕ ПОЗИВ – РАДОВИ ПУТ БОЖЕВАЦ – КОБИЉЕ

0 comments

ПРОГРАМ РАДА СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ

Програм рада службе за буџетску инспекцију за 2019. годину

0 comments

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ СПОРТ 2019 ОБРАСЦИ СПОРТ 2019

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ПОЗИВ – УРЕЂЕЊЕ ДЕПОНИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – УРЕЂЕЊЕ ДЕПОНИЈА

0 comments

ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ КОНКУРСА У 2019. ГОДИНИ

0 comments