ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 26/2019 – “РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ“

ПОЗИВ – РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА 2019 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА 2019

0 comments

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ, ЗА ДОДЕЛУ 15 ПРИПЛОДНИХ ГРЛА МЛЕЧНИХ РАСА ГОВЕДА

ЈАВНИ КОНКУРС – РАСПОДЕЛА ЈУНИЦА 2019. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ ЈУНИЦА 2019.

0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА МЕРЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 2019 ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА РЕГРЕС

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 25/2019 – “ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПОТОКА „НИКОЛИНАЦ“ У НАСЕЉУ ВЕЛИКО СЕЛО И ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПОТОК НИКОЛИНАЦ ПОЗИВ – ПОТОК НИКОЛИНАЦ

0 comments

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ-ДРУГИ ПОЗИВ

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА УДРУЖЕЊА-други позив

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 19/2019 „ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 6 ПАРТИЈА ПОЗИВ – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 6 ПАРТИЈА

0 comments

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- ДОБРА „АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ“

КД ЈН МВ -АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ ЈАВНИ ПОЗИВ-АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – – АУТОМОБИЛ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ У МАЛОМ ЦРНИЋУ

0 comments

ЈАВНО ОБАВЕШТЕЊЕ И ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2019. ГОДИНУ (ДРУГИ)

Други јавни позив спорт 2019

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ДА СУ НА САЈТУ ОПШТИНЕ У МЕНИЈУ ”ЖИВОТНА СРЕДИНА” ПОСТАВЉЕНИ СЛЕДЕЋИ ДОКУМЕНТИ И АКТА КОЈА СУ УСВОЈЕНА ОД СТРАНЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ”ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020 ДО 2025. ГОДИНЕ – ЛЕАП” ЈАВНИ ПОЗИВ […]

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РАДОВА ЈН БР. 21/2019-1 “ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА СЛОГА 1945 ВЕЛИКО СЕЛО“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ФК СЛОГА ВЕЛИКО СЕЛО ПОЗИВ – ФК СЛОГА ВЕЛИКО СЕЛО

0 comments