НАБАВКА ДОБАРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ НИСКО НАПОНСКЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ КОБИЉЕ, ТОПОНИЦА И ЦРЉЕНАЦ ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ – НН МРЕЖА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НН МРЕЖА

0 comments

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2018. ГОДИНИ

RESENJE – KOMISIJA MEDIJI

0 comments

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – СТЕОНЕ ЈУНИЦЕ СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ

JAVNI POZIV-NABAVKA STEONIH JUNICA 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA-JUNICE JN MALE VREDNOSTI 2018

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦА У НАСЕЉУ КУЛА И СМОЉИНАЦ, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – КУЛА И СМОЉИНАЦ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – КУЛА И СМОЉИНАЦ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЛОКАЛНОГ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА БОЖЕВАЦ – КОБИЉЕ

ПОЗИВ – ПУТ БОЖЕВАЦ – КОБИЉЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПУТ БОЖЕВАЦ – КОБИЉЕ

0 comments

ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО У ТЕЛУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

TREĆI JAVNI POZIV ZA LAP

0 comments

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2018. ГОДИНИ

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА-ЈУНИЦЕ 2018

0 comments

ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Zapisnik sa trece sednice LAP

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

ПОЗИВ УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ

0 comments

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ – РАДОВИ МАЛО ЦРНИЋЕ КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА – РАДОВИ МАЛО ЦРНИЋЕ

0 comments