ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Измене и допуне јавног позива – рурални развој 2019

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ЈН БР. 65/2019 – “УСАГЛАШАВАЊЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗРАДА НОВЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ЦРПНЕ СТАНИЦЕ) ЗА ИЗГРАДЊУ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉИМА МАЛО ЦРНИЋЕ, ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ И САЛАКОВАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – КАНАЛИЗАЦИЈА М.ЦРНИЋЕ, В.ЦРНИЋЕ, САЛАКОВАЦ ПОЗИВ – КАНАЛИЗАЦИЈА М.ЦРНИЋЕ, В.ЦРНИЋЕ, САЛАКОВАЦ

0 comments

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Odluka za prosečne cene za 2020

0 comments

РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ О НЕУСПЕЛОСТИ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Извештај Комисије – јавни правобранилац

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 59/2019 – “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ У НАСЕЉУ ЦРЉЕНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ГРАЂ.РАДОВИ ПОСЛ.ПРОСТОРИЈЕ ЦРЉЕНАЦ ПОЗИВ – ГРАЂ.РАДОВИ ПОСЛ.ПРОСТОРИЈЕ ЦРЉЕНАЦ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 58/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КАЛИШТЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЛИШТЕ ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЛИШТЕ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 57/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КУЛА“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КУЛА ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КУЛА

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 56/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ МАЛО ЦРНИЋЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 44/2019 „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОБОЉШАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ПУТЕМ ЗАМЕНЕ КОТЛА И УНАПРЕЂЕЊА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЗАМЕНА КОТЛА ПОЗИВ – ЗАМЕНА КОТЛА

0 comments

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ОГЛАШАВАЊЕ – ЗАКУП ПОСЛ.ПРОСТОРА

0 comments