КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ – ПОБОЉШАЊЕ ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА КАНАЛА БАТУША

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАНАЛ БАТУША 2018 ПОЗИВ КАНАЛ БАТУША 2018

0 comments

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

UPUTSTVO obrazac za izvestavanje o ucinku Obrasci za programski budzet 2019 – Blanko (4) Predlog ciljeva programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora (1) Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata (1) Prilog 3 – Komisije i ugovori Tabela 5 Sredstva za plate i broj zaposlenih  

0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ЧЛАНСТВО У ТЕЛУ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

JAVNI POZIV LAP ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ ЗА ЧЛАНСТВО u LAP izjava da nije nosilac političke funkcije

0 comments

ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 15-2018 – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА „ВРАЊЕВАЦ“ У НАСЕЉУ КУЛА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ВРАЊЕВАЦ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ВРАЊЕВАЦ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОШТЕЋЕНЕ ТРОТОАРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ МОСТА НА РЕЦИ ВИТОВНИЦИ У НАСЕЉУ КУЛА ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – КУЛА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – КУЛА

0 comments

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине за период 2018-2022 године Образац за примедбе на нацрт Стратегије Jавни увид за стратегију

0 comments

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2018. ГОДИНИ, ЗА ДОДЕЛУ 13 ПРИПЛОДНИХ ГРЛА МЛЕЧНИХ РАСА ГОВЕДА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2018. ГОДИНИ, ЗА ДОДЕЛУ 13 ПРИПЛОДНИХ ГРЛА МЛЕЧНИХ РАСА ГОВЕДА ОБРАСЦИ ЗА РАСПОДЕЛУ ЈУНИЦА 2018.

0 comments

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2018. ГОДИНИ

PREDLOG LISTE ZA FINANSIRANJE KUDOVA IZ BUDžETA OPŠTINE MALO CRNIĆE U 2018.GODINI ZAPISNIK KOMISIJE KUD-OVI

0 comments

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2018. ГОДИНИ

ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2018. ГОДИНИ.

0 comments

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У 2018. ГОДИНИ

Javni poziv za dodelu sredstava crkvama Obrazac prijave  rešenje o dodeli sredstava crkvama u 2018

0 comments