РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ

REŠENJE O DODELI SREDSTAVA 2019 MEDIJI

0 comments

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ЈАВНИ ОГЛАС – ПРАВОБРАНИЛАЦ

0 comments

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈН бр. 20/2019 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ЛПА ОДНОСНО ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СОФТВЕР ЛПА ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСУТПКА – СОФТВЕР ЛПА

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ЈН БР. 19/2019 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА А ЗА ПАРТИЈУ БР. 3 – ИНОВИРАЊЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТ СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ КУЛА

ПОЗИВ – ДОКУМЕНТАЦИЈА ВОДОВОД КУЛА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ДОКУМЕНТАЦИЈА ВОДОВОД КУЛА

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 19/2019 – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, САНАЦИЈУ И УРЕЂЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ ТЕРЕНА У НАСЕЉИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОЗИВ – ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ – СТАНОВА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ГРАНИЧНИХ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОЖАРЕВАЦ

0 comments

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ЈАВНИ ОГЛАС -ПОСТАВЉЕЊЕ ПРАВОБРАНИОЦА ИЗЈАВА – САГЛАСНОСТ ПРАВОБРАНИЛАЦ

0 comments

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2019. ГОДИНИ

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА – УДРУЖЕЊА 2019

0 comments

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

Javni konkurs za javne radove -Malo Crniće LAPZ 2019 Prijava za javne radove-LAPZ 2019 Malo Crniće

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ – ЛЕАП

У МЕНИЈУ ”ЖИВОТНА СРЕДИНА” НАЛАЗЕ СЕ ОБАВЕШТЕЊА И АНКЕТА ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНУ ЈАВНОСТ КОЈА ЈЕ ПРИПРЕМЉЕНА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ  ДОКУМЕНТА ”ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ” – ЛЕАП. ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

0 comments