ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 58/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КАЛИШТЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЛИШТЕ ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КАЛИШТЕ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 57/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КУЛА“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КУЛА ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КУЛА

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 56/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ МАЛО ЦРНИЋЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 44/2019 „ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОБОЉШАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ПУТЕМ ЗАМЕНЕ КОТЛА И УНАПРЕЂЕЊА ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЗАМЕНА КОТЛА ПОЗИВ – ЗАМЕНА КОТЛА

0 comments

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ОГЛАШАВАЊЕ – ЗАКУП ПОСЛ.ПРОСТОРА

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 55/2019 “РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА КАНАЛА СТАРА МЛАВА У ЗОНИ МОСТА У МАЛОМ ЦРНИЋУ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – КАНАЛ МАЛО ЦРНИЋЕ ПОЗИВ – КАНАЛ МАЛО ЦРНИЋЕ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 54/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ БОЖЕВАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ БОЖЕВАЦ ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ БОЖЕВАЦ

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 53/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ВЕЛИКО СЕЛО“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВЕЛИКО СЕЛО ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВЕЛИКО СЕЛО

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 52/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВЕЛИКО СЕЛО ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВЕЛИКО СЕЛО

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 51/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ СМОЉИНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СМОЉИНАЦ ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СМОЉИНАЦ

0 comments