ЛИСТА СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА- ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА- ПО УПРАВНИМ ОБЛАСТИМА

  -ОПШТИНСКА УПРАВА списак   -ЛПА списак  
0 comments

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – добара ЈН бр. 7/2018 „Набавка добара – канте за смеће“

  Конкурсну докементацију можете преузети овде
0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

0 comments

Допуна ценовника ЈКП “Чистоћа-Мало Црниће”

0 comments

Достава предлога допуне ценовника ЈКП “Чистоћа-Мало Црниће”

0 comments

Локални антикорупцијски план (ЛАП) општине Мало Црниће

0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПРВИ ПОЗИВ

0 comments

Захтев ЈКП за сагласност на ценовник и ценовник

0 comments

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 1/2018 ПАРТИЈА бр. 7 „Израда пројеката азила за псе и мачке“

  Конкурсна документација
0 comments

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности – услуга ЈН бр. 1/2018 ПАРТИЈА бр. 5 „Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу зграде општинске управе Мало Црниће “

  Конкурсна документација
0 comments