ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉ.ЗЕМЉИШТА ЗА 2018.ГОДИНУ

Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољ.земљишта за 2018.годину

0 comments

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Одлука о усвајању Годишњег Програма

0 comments

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋE

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋE

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – РАДОВИ НА АСФАЛТИРАЊУ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРЕЧЕГ ПРАВА ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 11/2018 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГА ЈН БР. 112018 УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

0 comments

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 11-2018 – УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА ДЕПОНИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ

0 comments

ЈАВНИ ПОЗИВ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 2018

ЈАВНИ ПОЗИВ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА 2018

0 comments

ОБРАЗАЦ БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 2018

Образац буџет пројекта-2018.

0 comments