ЗАПИСНИК СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

РАНГ ЛИСТА – ОДЛУКА ЛАП ЗАПИСНИК – 8.СЕДНИЦА ЛАП

0 comments

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.8/2018 – СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ – КОМАРЦИ

0 comments

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ЈН БР. 29-2018 – НАБАВКА КАМИОНА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – НАБАВКА КАМИОНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАБАВКА КАМИОНА

0 comments

ЗАПИСНИК СА СЕДМЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ЗАПИСНИК – 7. СЕДНИЦА ЛАП ПРЕДЛОГ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ – ЛАП

0 comments

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ, БР. 09/2018

SLUZBENI GLASNIK – Malo Crnice 9-18

0 comments

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА ОБЈЕКАТА ЈКП ”ЧИСТОЋА-МАЛО ЦРНИЋЕ”, ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И БИБЛИОТЕКЕ НА ТОПЛОТНИ ИЗВОР-КОТЛАРНИЦА СО МАЛО ЦРНИЋЕ

POZIV – GREJANJE JKP CSR KONKURSNA DOKUMENTACIJA – GREJANJE JKP CSR

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 28/2018 – ЧИШЋЕЊЕ ЧЕПА ОД ДРВНЕ МАСЕ И ОТПАДА ОД ЉУДСКОГ НЕМАРА У ЗОНИ МОСТА НА РЕЦИ МЛАВИ НА ПУТУ МАЛО ЦРНИЋЕ-ТОПОНИЦА, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ – ЧИШЋЕЊЕ ЧЕПА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЧИШЋЕЊЕ ЧЕПА

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ЈН БР. 13/2018 – ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАДЗОР РАДОВА ПОЗИВ – НАДЗОР РАДОВА

0 comments

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – РАДОВИ НA РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦА У НАСЕЉУ КУЛА И СМОЉИНАЦ, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – УЛИЦЕ КУЛА СМОЉИНАЦ ПОЗИВ – УЛИЦЕ КУЛА СМОЉИНАЦ

0 comments

ЗАПИСНИК СА ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

АНЕКС 2 ОДЛУКЕ – ЛАП ЗАПИСНИК – 6.СЕДНИЦА ЛАП

0 comments