Почетна

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 4/2020 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КОРИСНИКА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У НАСЕЉУ СМОЉИНАЦ“

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ МЗ СМОЉИНАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ МЗ СМОЉИНАЦ

ПОЗИВ – РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ МЗ СМОЉИНАЦ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ЈН БР. 6/2020 – „НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА“

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА 6-2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА

ПОЗИВ – НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 5/2020 „ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА КОРИСНИКА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У НАСЕЉУ ЦРЉЕНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ МЗ ЦРЉЕНАЦ

ПОЗИВ – СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ МЗ ЦРЉЕНАЦ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА ЈНМВ БР. 3/2020 – „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЕЛ.ЕНЕРГИЈА 3-2020

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЕЛ.ЕНЕРГИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПОЗИВ – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 2/2020 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ЦРЉЕНАЦ“

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ЦРЉЕНАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ЦРЉЕНАЦ 2020

ПОЗИВ – СПОРТСКО ИГРАЛИШТЕ ЦРЉЕНАЦ 2020

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 1/2020 – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ 1-2020

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ – СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА А КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2020. ГОДИНИ

Образац буџет пројекта-2020.

Образац изјава о прихватњу обавеза-2020

Образац предлог програма-2020