Почетна

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 54/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ БОЖЕВАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ БОЖЕВАЦ

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ БОЖЕВАЦ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 53/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ВЕЛИКО СЕЛО“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВЕЛИКО СЕЛО

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВЕЛИКО СЕЛО

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 52/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВЕЛИКО СЕЛО

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВЕЛИКО СЕЛО

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 51/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ СМОЉИНАЦ“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СМОЉИНАЦ

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СМОЉИНАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ ОДСЕКА ЗА БУЏЕТ И ТРЕЗОР ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ДА СУ НА САЈТУ ОПШТИНЕ У МЕНИЈУ ”БУЏЕТ” / НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020/ ЈАВНА РАСПРАВА, ПОСТАВЉЕНИ СЛЕДЕЋИ ДОКУМЕНТИ И АКТА КОЈА СУ УСВОЈЕНА ОД СТРАНЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2020 ГОДИНУ.

  1. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
  2. ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
  3. УПИТНИК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА, ПРЕДЛОГА, СУГЕСТИЈА И КОМЕНТАРА ЗА ИЗМЕНУ НАЦРТА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

  1. НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

  1. ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ТРЕЗОР

OBAVEŠTENJE

2JAVNI POZIV

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ И СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ СТРАНЕ ДА СУ НА САЈТУ ОПШТИНЕ У МЕНИЈУ ”ЖИВОТНА СРЕДИНА”, НАКОН СПРОВЕДЕНЕ ЈАВНЕ РАСРАВЕ, ПОСТАВЉЕНA СЛЕДЕЋА  ДОКУМЕНТА:

  1. ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ЛЕАП-А ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020 ДО 2025. ГОДИНЕ;
  2. КОНАЧАН НАЦРТ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020 ДО 2025. ГОДИНЕ – ЛЕАП”

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ