Почетна

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦА У НАСЕЉУ КУЛА И СМОЉИНАЦ, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Кула Смољинац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА – Кула Смољинац

Питање и одговор – Кула Смољинац

Одговор на питање – Кула Смољинац

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – УРЕЂЕЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА У НАСЕЉИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

ИЗМЕНА ПОЗИВА – СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

ПОЗИВ – СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦА У НАСЕЉУ КУЛА И СМОЉИНАЦ, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ – УЛИЦЕ КУЛА-СМОЉИНАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – УЛИЦЕ КУЛА-СМОЉИНАЦ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ – УЛИЦЕ КУЛА-СМОЉИНАЦ