Почетна

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 45/2019 – РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ЗОНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МОША ПИЈАДЕ“ У МАЛОМ ЦРНИЋУ

ПОЗИВ – САОБРАЋАЈ ОШ МАЛО ЦРНИЋЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – САОБРАЋАЈ ОШ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН БР. 42/2019 “ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ У НАСЕЉУ БАТУША, КАЛИШТЕ И КУЛА“

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛА, БАТУША И КАЛИШТЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛА, БАТУША И КАЛИШТЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 41/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ БАТУША“

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ БАТУША

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ БАТУША

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 40/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КУЛА“

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КУЛА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КУЛА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 39/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КАЛИШТЕ“

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КАЛИШТЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КАЛИШТЕ

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 38/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КРАВЉИ ДО“

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КРАВЉИ ДО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ КРАВЉИ ДО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- ДОБРА „СТЕОНЕ ЈУНИЦЕ СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ“ ЈН МВ-БРОЈ 37/2019

ЈАВНИ ПОЗИВ-НАБАВКА СТЕОНИХ ЈУНИЦА 2019

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈУНИЦЕ ЈН МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- 37-2019

РАСПОДЕЛА ЈУНИЦА-ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА 10.09.2019.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 36/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ТОПОНИЦА“

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ТОПОНИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ТОПОНИЦА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 35/2019 “ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ЦРЉЕНАЦ“

ПОЗИВ – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЦРЉЕНАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЦРЉЕНАЦ