Почетна

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈН БР. 1/2020 – ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У НАСЕЉУ ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ – СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА А КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2020. ГОДИНИ

Образац буџет пројекта-2020.

Образац изјава о прихватњу обавеза-2020

Образац предлог програма-2020

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ЈН БР. 67/2019 „УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ МЛИНА У МАЛОМ ЦРНИЋУ“

ПОЗИВ – СТРУЧНИ НАДЗОР МЛИН

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА – СТРУЧНИ НАДЗОР МЛИН