Opština Malo Crniće .

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности “Вршење стручног надзора над текућим поправкама и одржавању споменика у насељима Салаковац и Топоница и Изградњи споменика на Врањевцу у насељу Кула општина Мало Црниће“ ЈН  бр. 17/2017

ПОЗИВ за Достављање писмених понуда за јавну набавку мале вредности “Текуће поправке и одржавање споменика у насељима Салаковац и Топоница и Изградња споменика на Врањевцу у насељу Кула општина Мало Црниће, обликоване у 3 партије“