Почетна

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ – ПОБОЉШАЊЕ ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА КАНАЛА БАТУША

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КАНАЛ БАТУША 2018

ПОЗИВ КАНАЛ БАТУША 2018

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

UPUTSTVO

obrazac za izvestavanje o ucinku

Plan uvodjenja Rodno odgovornog budžetiranja Malo Crnice za 2018

Obrasci za programski budzet 2019 – Blanko (4)

Predlog ciljeva programa i programskih aktivnosti i lista uniformnih indikatora (1)

Prilog 2 – Pregled kapitalnih projekata (1)

Prilog 3 – Komisije i ugovori

Tabela 5 Sredstva za plate i broj zaposlenih

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2018. ГОДИНИ, ЗА ДОДЕЛУ 13 ПРИПЛОДНИХ ГРЛА МЛЕЧНИХ РАСА ГОВЕДА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОДАБИР КОРИСНИКА МЕРЕ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2018. ГОДИНИ, ЗА ДОДЕЛУ 13 ПРИПЛОДНИХ ГРЛА МЛЕЧНИХ РАСА ГОВЕДА

ОБРАСЦИ ЗА РАСПОДЕЛУ ЈУНИЦА 2018.