Mesne kancelarije


1. Aljudovo – 12304 Ranovac
Telefon 012/ 263-225

mkaljudovo @ opstinamalocrnice.org

 


2. Mesna kancelarija Batuša

Batuša – 12311 Malo Crniće
Telefon 012/280-435

mkbatusa @ opstinamalocrnice.org

 


 

3. Mesna kancelarija Boževac

Boževac – 12313 Boževac
Telefon 012/281-226

mkbozevac @ opstinamalocrnice.org

 


4. Mesna kancelarija Veliko Selo

Veliko Selo – 12311 Malo Crniće
Telefon 012/266-308

mkvselo @ opstinamalocrnice.org

 


5. Mesna kancelarija Veliko Crniće

Veliko Crniće – 12311 Malo Crniće
Telefon 012/280-228

mkvcrnice  @ opstinamalocrnice.org

 


6. Mesna kancelarija Vrbnica

Vrbnica – 12311 Malo Crniće
Telefon 012/266-495

mkvrbnica @ opstinamalocrnice.org

 


7. Mesna kancelarija Zabrega

Zabrega – 12313 Boževac
Telefon 012/268-358

mkzabrega @ opstinamalocrnice.org

 


8. Mesna kancelarija Kalište

Kalište – 12311 Malo Crniće
Telefon 012/266-311

mkkaliste  @ opstinamalocrnice.org

 


9. Mesna kancelarija Kobilje

Kobilje – 12313 Boževac
Telefon 012/263-091

mkkobilje @ opstinamalocrnice.org

 


10. Mesna kancelarija Kravlji Do

Kravlji Do – 12311 Malo Crniće
Telefon 012/280-579

mkkdo @ opstinamalocrnice.org

 


11. Mesna kancelarija Kula

Kula – 12313 Boževac
Telefon 012/284-305

kula@ opstinamalocrnice.org

 


12. Mesna kancelarija Malo Gradište

Malo Gradište – 12312 Smoljinac
Telefon 012/283-295

mkmgradiste@ opstinamalocrnice.org

 


14. Mesna kancelarija Malo Crniće

Malo Crniće – 12311 Malo Crniće
Telefon 012/280-016 14

mkmcrnice@ opstinamalocrnice.org

 


15. Mesna kancelarija Salakovac

Salakovac – 12311 Malo Crniće
Telefon 012/280-275

mksalakovac@ opstinamalocrnice.org

 


16. Mesna kancelarija Smoljinac

Smoljinac – 12312 Smoljinac
Telefon 012/283-234

mksmoljinac@ opstinamalocrnice.org

 


16. Mesna kancelarija Toponica

Toponica – 12311 Malo Crniće
Telefon 012/266-494

mktoponica@ opstinamalocrnice.org

 


17. Mesna kancelarija Crljenac

Crljenac – 12315 Rašanac
Telefon 012/284-149 18

mkcrljenac @ opstinamalocrnice.org

 


18. Mesna kancelarija Šapine

Šapine – 12312 Smoljinac
Telefon 012/268-050

mksapine@ opstinamalocrnice.org

 


19. Mesna kancelarija Šljivovac

Šljivovac – 12372 Poljana
Telefon 012/582-398

mksljivovac@ opstinamalocrnice.org