Opštinska uprava


Načelnik opštinske Uprave 

Mirjana Stanojević Jović, dipl. pravnik

 

012 280 016

uprava@opstinamalocrnice.rs

*

*

*

*

*****