Општинска управа


Начелник општинске Управе 

Мирјана Станојевић Јовић, дипл. правник

 

012 280 016

uprava @ opstinamalocrnice . org

*

*

*

*

*****