Naknada životna sredina  

Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Na osnovu člana 6. stav 1. tačka 7. Zakona o finansiranju lokalne samouprave izvorni prihod jedinice lokalne samouprave su druge naknade u skladu sa zakonom. Odlukom o naknadi za zaštitu i unapređivanje životne sredine („Službeni glasnik opštine Malo Crniće, broj 2/12) uvodi se naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine koja podrazumeva novčani iznos koji obveznici plaćaju na ime zaštite i unapređivanje životne sredine. Obveznici plaćanja naknade su:

 

  • Vlasnici odnosno zakupci stambenog-korisnici
  • Vlasnici odnosno zakupci poslovnog prostora – korisnici
  • Vlasnici odnosno zakupci zemljišta za obavljanje redovne delatnosti
  • Pravna lica i preduzetnici čija aktivnost utiče na životnu sredinu