Category: Uncategorized

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА СА ПРЕДЛОГОМ ВИСИНЕ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА, ПО СПРОВЕДЕНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЛО ЦРНИЋЕ У 2018. ГОДИНИ

LISTA VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU MALO CRNIĆE U 2018. GODINI