Category: Обавештења

РАЗВОЈ НАВОДЊАВАЊА У МЛАВСКОМ ПОДРУЧЈУ

РЕЧ НАРОДА, УТОРАК 30. ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

УЛАГАЊЕ OБИМНO АЛИ ИСПЛАТИВО

Уз финансијску подршку Министарства пољопривреде и заштите животне средине и општине Мало Црниће израђена је „Студија наводњавања пољопривредног земљишта у приобаљу реке Млаве на територији општине Мало Црниће“, са циљем да се плански утиче на развој пољопривреде и побољшање животног стандарда становништва које се превасходно бави пољопривредом. Сгудију су представили др Добривоје Јовановић, др Владан Ђулаковић, Јован Тошић и Љубиша Живковић. (more…)

ПРЕЗЕНТАЦИЈA СТУДИЈЕ НАВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О  ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ”СТУДИЈЕ НАВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ПРИОБАЉУ РЕКЕ МЛАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ”

ОБАВЕШТАВАМО ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ, ДРУГА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ЛИЦА, КАО И ОРГАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ДА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ”СТУДИЈЕ НАВОДЊАВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ПРИОБАЉУ РЕКЕ МЛАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ” ДАНА 26.12.2014. године (петак), СА ПОЧЕТКОМ У 17.оо часова, у згради Општине Мало Црниће – мала сала.
(more…)

Саопштење за јавност председника Општине

Поштовани суграђани,

Процес израде Стратегије одрживог развоја општине Мало Црниће 2014-2019. године је у фази прве верзије Нацрта. Израђена је социо – економска анализа, SWOT анализа, дефинисана је визија, мисија, стратешки циљеви, приоритети и мере деловања.

Обавештавамо све заинтересоване суграђане да је у току јавна расправа о Нацрту стратегије одрживог развоја општине Мало Црниће 2014-2019. године.

Увид у садржину Стратегије, суграђани могу да изврше на један од следећих начина:  (more…)

Позив на јавну расправу

НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

Позивају се:

 Млади људи општине Мало Црниће
 Стручна јавност
 Представници локалних власти
 Представници невладиних организација
 Представници средстава информисања

Да 23. 09. 2014. године, са почетком у 10 h у општини Мало Црниће, присуствују јавној расправи радне верзије Локалног акционог плана за младе и својим предлозима и сугестијама допринесу успешној изради стратешког општинског документа за младе, кога спроводи општина Мало Црниће а финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Координатор Канцеларије за младе
Милица Пеурача

Krediti

Obaveštavamo Vas da je usvojen Program fonda za razvoj i da su raspisani pozivi za kredite

  • – Krediti za početnike
  • – Krediti za privredna društva sa poplavljenih područja
  • – Krediti za preduzetnike i razvoj preduzetništva
  • – Krediti za privredna društva i razvoj privrednih društava
  • – Krediti za trajna obrtna sredstva
  • – Investicioni krediti
  • – Krediti za privredna društva po osnovu posebnih akataVlada RS
  • – Reprogram

(more…)

Рок за пријаву штете од поплава

Обавештавају се грађани општине Мало Црниће да је рок за пријаву штете ради остваривања права на помоћ у складу са Законом о отклањању последица поплава у Републици Србији „Службени гласник РС“, број 75/2014) 30. 07. 2014. године. Они грађани који су већ поднели пријаву општинској Комисији за процену штете нису у обавези да подносе нову пријаву, већ само они који своју штету изазвану поплавама до сада нису пријавили.

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

преузмите документ:

Javni poziv-pravo preceg zakupa za 2015.god


З А Х Т Е В

за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у
државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на
територији општине Мало Црниће за 2015. годину

преузмите документ:

zahtev infrastruktura  PDF dokument

zahtev infrastruktura word dokument


З А Х Т Е В

за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у
државној својини, по основу узгоја и држања животиња,на територији општине Мало Црниће за 2015. годину

преузмите документ:

zahtev za stocare

zahtev za stocare