Category: Konkursi

JAVNI KONKURS

Za odabir korisnika mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Malo Crniće

 

 

  1. NAZIV MERE: Investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava

(tačka 3.2-Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne      politike i politike  ruralnog razvoja Opštine Malo Crniće-Nabavka kvalitetnih priplodnih junica mlečnih rasa ili simentalskog govečeta).

 

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA VERSKIM ZAJEDNICAMA

ZAVRŠEN – ISTEKAO

Predsednik opštine Malo Crniće dana 09. aprila 2015. godine raspisuje :

 JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I TRADICIONALNIM VERSKIM ZAJEDNICAMA

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u cilju unapređenja verskih sloboda i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa.

Odlukom o budžetu opštine Malo Crniće za  2015. godinu ( „Službeni glasnik opštine Malo Crniće“ broj 8/2014) planirana su sredstva za dotacije verskim zajednicama u ukupnom iznosu od 1.0000.000,00 dinara.

Javni konkurs za projekte iz oblasti kulture

ZAVRŠEN

LOGOKONKURSNa osnovu člana 4. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Malo Crniće za programe i projekte iz oblasti kulture (“Službeni glasnik Opštine Malo Crniće broj 1/2014), Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2015.godinu ( “Službeni glasnik opštine Mapo Crniće”, br.8/14) i Rešenja o obrazovanju Komisije za odabir programa i projekata iz oblasti kulture broj 110-3/2014 od 10.03.2014.godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS

za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti kulture sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015.godini

OBRASCI:

  1. JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti kulture sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015.godini
  2.  Prijavni formular za projekte iz oblasti kulture

JAVNI KONKURS za finansiranje programa i projekata u oblasti sporta

 ZAVRŠEN 

sportJAVNIKONKURS

za finansiranje  programa  i projekata u oblasti sporta

sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015. godini

1. Raspisuje se Javni konkurs za ostvarivanje prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Opštine Malo Crniće za finansiranje programa i projekata u oblasti sporta sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015. godini, i realizaciju programa i projekata redovih trenažnih i takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija (u daljem tekstu: redovne aktivnosti) i posebnih aktivnosti sportskih i drugih organizacija (u daljem tekstu: posebne aktivnosti), iz sledećih oblasti:  (more…)

JAVNI KONKURS ZA NVO U 2015

Na osnovu člana 21. Odluke o budžetu Opštine Malo Crniće („Sl. glasnik opštine Malo Crniće“, broj 8/13),   člana 6. Pravilnika o načinu finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće, broj 110-5/2014 od 31. januara 2014. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za odabir programa i projekata nevladinog sektora i udruženja građana, broj 110-5/2014 od 10. marta 2014. godine, raspisuje se

1

  JAVNI KONKURS

Za finansiranje  programa  i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015. godini (more…)