Category: Конкурси

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА ОБЈЕКАТА ЈКП ”ЧИСТОЋА-МАЛО ЦРНИЋЕ”, ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД И БИБЛИОТЕКЕ НА ТОПЛОТНИ ИЗВОР-КОТЛАРНИЦА СО МАЛО ЦРНИЋЕ

POZIV – GREJANJE JKP CSR

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – GREJANJE JKP CSR

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 28/2018 – ЧИШЋЕЊЕ ЧЕПА ОД ДРВНЕ МАСЕ И ОТПАДА ОД ЉУДСКОГ НЕМАРА У ЗОНИ МОСТА НА РЕЦИ МЛАВИ НА ПУТУ МАЛО ЦРНИЋЕ-ТОПОНИЦА, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

ПОЗИВ – ЧИШЋЕЊЕ ЧЕПА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ЧИШЋЕЊЕ ЧЕПА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦА У НАСЕЉУ КУЛА И СМОЉИНАЦ, ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Кула Смољинац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА – Кула Смољинац

Питање и одговор – Кула Смољинац

Одговор на питање – Кула Смољинац