Category: Konkursi

JAVNI POZIV za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Malo Crniće radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2016. godini

Na osnovu članova 17. 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 83/2014), člana 4. i 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (“Službeni glasnik Republike Srbije, broj 126/2014), Opštinsko veće opštine Malo crniće, dana 28. januara 2016. godine raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Malo Crniće radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2016. godini

 

           PREDMET KONKURSA

Predmet ovog Javnog poziva/Konkursa je sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Malo Crniće u oblasti javnog informisanja, u cilju informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana Opštine Malo Crniće, a posebno kroz podršku proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, razvoja obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema, razvoja nauke, sporta i fizičke kulture, kao i zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

Visina budžetskih sredstava predviđenih za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja iznosi 1.000.000,00 dinara opredeljenih na funkciji 830 – „Usluge emitovanja i informisanja javnosti“, na poziciji 28, ekonomska klasifikacija 451 – sufinansiranje medijskih proizvoda.

(more…)

JAVNI KONKURS za finansiranje programa i projekata u oblasti sporta sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2016. godini

            Na osnovu člana 137. i člana 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“, broj 24/11 i 99/11), člana 21. Odluke o budžetu Opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 8/14), člana 2. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta opštine Malo Crniće za programe i projekte u oblasti sporta sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće („Službeni glasnik opštine Malo Crniće“, broj 1/14) i Rešenja o obrazovanju Komisije za odabir programa i projekata iz oblasti sporta, broj 110-4/2014 od 10. marta 2014. godine i broj 06-46/2015-6, od 21. 09. 2015. godine,  dana 08. 02. 2016. godine,  raspisuje se

 

 

JAVNI KONKURS

za finansiranje  programa  i projekata u oblasti sporta

sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2016. godini

             1.Raspisuje se Javni konkurs za ostvarivanje prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Opštine Malo Crniće za finansiranje programa i projekata u oblasti sporta sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2016. godini, i realizaciju programa i projekata redovih trenažnih i takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija (u daljem tekstu: redovne aktivnosti) i posebnih aktivnosti sportskih i drugih organizacija (u daljem tekstu: posebne aktivnosti), iz sledećih oblasti:

(more…)

          

Na osnovu članova 17. 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 83/2014), člana 4. i 8. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (“Službeni glasnik Republike Srbije, broj 126/2014), Opštinsko veće opštine Malo crniće, dana 10. jula 2015. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinansiranje projekata iz budžeta opštine Malo Crniće radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2015. godini

 

  (more…)

JAVNI KONKURS

Za odabir korisnika mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Opštine Malo Crniće

 

 

  1. NAZIV MERE: Investicije u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava

(tačka 3.2-Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne      politike i politike  ruralnog razvoja Opštine Malo Crniće-Nabavka kvalitetnih priplodnih junica mlečnih rasa ili simentalskog govečeta).