Category: Konkursi

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA VERSKIM ZAJEDNICAMA

ZAVRŠEN – ISTEKAO

Predsednik opštine Malo Crniće dana 09. aprila 2015. godine raspisuje :

 JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I TRADICIONALNIM VERSKIM ZAJEDNICAMA

Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama za realizovanje programa u cilju unapređenja verskih sloboda i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa.

Odlukom o budžetu opštine Malo Crniće za  2015. godinu ( „Službeni glasnik opštine Malo Crniće“ broj 8/2014) planirana su sredstva za dotacije verskim zajednicama u ukupnom iznosu od 1.0000.000,00 dinara.

Javni konkurs za projekte iz oblasti kulture

ZAVRŠEN

LOGOKONKURSNa osnovu člana 4. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Opštine Malo Crniće za programe i projekte iz oblasti kulture (“Službeni glasnik Opštine Malo Crniće broj 1/2014), Odluke o budžetu opštine Malo Crniće za 2015.godinu ( “Službeni glasnik opštine Mapo Crniće”, br.8/14) i Rešenja o obrazovanju Komisije za odabir programa i projekata iz oblasti kulture broj 110-3/2014 od 10.03.2014.godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS

za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti kulture sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015.godini

OBRASCI:

  1. JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti kulture sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015.godini
  2.  Prijavni formular za projekte iz oblasti kulture

JAVNI KONKURS za finansiranje programa i projekata u oblasti sporta

 ZAVRŠEN 

sportJAVNIKONKURS

za finansiranje  programa  i projekata u oblasti sporta

sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015. godini

1. Raspisuje se Javni konkurs za ostvarivanje prava na dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Opštine Malo Crniće za finansiranje programa i projekata u oblasti sporta sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015. godini, i realizaciju programa i projekata redovih trenažnih i takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija (u daljem tekstu: redovne aktivnosti) i posebnih aktivnosti sportskih i drugih organizacija (u daljem tekstu: posebne aktivnosti), iz sledećih oblasti:  (more…)

JAVNI KONKURS ZA NVO U 2015

Na osnovu člana 21. Odluke o budžetu Opštine Malo Crniće („Sl. glasnik opštine Malo Crniće“, broj 8/13),   člana 6. Pravilnika o načinu finansiranja programa i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće, broj 110-5/2014 od 31. januara 2014. godine i Rešenja o obrazovanju Komisije za odabir programa i projekata nevladinog sektora i udruženja građana, broj 110-5/2014 od 10. marta 2014. godine, raspisuje se

1

  JAVNI KONKURS

Za finansiranje  programa  i projekata nevladinih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2015. godini (more…)

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

ZA DOKAZIVANJE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE MALO CRNIĆE ZA 2015. GODINU

preuzmite dokument:

Javni poziv-pravo preceg zakupa za 2015.god


Z A H T E V

za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
državnoj svojini, po osnovu vlasništva na infrastrukturi, na
teritoriji opštine Malo Crniće za 2015. godinu

preuzmite dokument:

zahtev infrastruktura  PDF dokument

zahtev infrastruktura word dokument


Z A H T E V

za priznavanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u
državnoj svojini, po osnovu uzgoja i držanja životinja,na teritoriji opštine Malo Crniće za 2015. godinu

preuzmite dokument:

zahtev za stocare

zahtev za stocare

Javni konkurs za finansiranje projekata iz oblasti kulture

JAVNI KONKURS
za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti kulture sredstvima budžeta Opštine Malo Crniće u 2014.godini.

Uputstvo za podnošenje prijava na  konkurs

Prijavni obrazac

Prijava na konkurs se podnosi Komisiji za odabir programa i projekata iz oblasti kulture, sa naznakom ”Prijava na javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti kulture u 2014.godini”, do 30.04.2014.godine, (more…)